İmtahandan bir gün əvvəl.

İmtahandan bir gün əvvəl… 📌Hər bir insan aylarla, illərlə çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görmək istər. Və budur artıq imtahanlara sayılı günlər qaldı. İlk öncə hər birinizə uğurlar arzu edirik. Tezliklə tələbə adını qazanmağınızı diləyirik...

Virtual dünyanın insanlara təsiri

Doğsanıncı illərdən başlayaraq internetin inkişafı, dünyanı bir yeniliyə apardı. Bu yenilik insanların həyatında reallıqla yanaşı virtual aləm oldu. Dünyada insanlar real həyatları ilə yanaşı virtual həyatınıda yaşamaqdadır. Əlbəttə, hər bir...