Bağçadan məktəbə gedən yol.

Uşağın məktəbdən öncə bağçaya getməsi, ev mühitindən ayrılıb sistemli bir mühit görməsi onun məktəbə adaptasiyasını yetərincə asanlaşdırır. . Əgər valideyn uşağı bağça yaşına qədər özünə bağlı, özündən asılı böyüdübsə, evdə ona öz məsuliyyəti...

Virtual dünyanın insanlara təsiri

Doğsanıncı illərdən başlayaraq internetin inkişafı, dünyanı bir yeniliyə apardı. Bu yenilik insanların həyatında reallıqla yanaşı virtual aləm oldu. Dünyada insanlar real həyatları ilə yanaşı virtual həyatınıda yaşamaqdadır. Əlbəttə, hər bir...

Uşaqları məktəbə necə adaptasiya etməli?

Yeni tədris ilinin başlanğıcında uşaqların məktəbə adaptasiyası ilə əlaqədar bir sıra problemlər yaranır. Yəqinki məktəb qapılarında ağlayan,analarından ayrılmaq istəməyən uşaqlar, uşaqların qarşısında aciz qalan valideynlər və onları...